SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.15

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e pesërmbëdhjetë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Martë, datë 21 Maj 2019, ora 13:00, në sallën e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

AKTIVITETE

Njoftim mbi vendimet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Seancën Plenare te datës 13 Maj 2019

Posted on

Në mbledhjen e zhvilluar sot,  Këshilli i Lartë i Prokurorisë miratoi me shumicë votash raportin për analizën e aftësive profesionale të prokurorëve subjekte rivlerësimit  Behar Dibra, Shkëlzen Cena dhe Klodian Braho, pasi u njoh me raportin e përgatitur nga Komisioni i Vlërësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, bazuar në nenet 149/a, 179/b nenin “E” (aneksi) […]

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.14

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e katërmbëdhjetë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 13 Maj 2019, ora 14:00, në sallën e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.