KRIJOHET KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË

Më datë 11 dhjetor 2018 u mbajt seanca e parë plenare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë . Gjatë kësaj seance u zgjodh Kryetari i KLP- së dhe u përcaktuan mandatet e secilit anëtar të këtij institucioni.