NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR. 3

  

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e Tretë të Hapur të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 21 Janar 2018, ora 10°°, në sallën e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë

Mbledhja është e hapur për mediat dhe grupe të interesit.         

Gent IBRAHIMI           K R Y E T A R