NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR. 4

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e katërt të Hapur të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 28 Janar 2019, ora 10°°, në sallën e ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Mbledhja është e hapur për mediat dhe grupe të interesit.