Vendime datë 06.03.2019

Nr.36-Datë-06.03.2019PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Nr.37-Datë-06.03.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Nr.38-Datë-06.03.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Nr.39 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ENKELEDA MILLONAI
Nr.40 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALTIN DUMANI
Nr.41 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARTUR ISMAJLUKAJ
Nr.42 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GJON FUSHA
Nr.43 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT HYSNI VATA
Nr.44 Datë 06.03.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN ÇAFKA