Vendime datë 05.04.2019

Nr.57 Datë 05.04.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME EMRAT E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK
Nr.58 Datë 05.04.2019 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT PËR PROKUROR PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Nr.59 Datë 05.04.2019 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT PËR PROKUROR PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Nr.60 Datë 05.04.2019 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT PËR PROKUROR PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR