Vendime datë 15.04.2019

Nr.62 Datë 15.04.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.63 Datë 15.04.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.64 Datë 15.04.2019MIRATIMI I RREGULLORES PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Nr.65 Datë 15.04.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.66 Datë 15.04.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.67 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DOLOREZA MUSABELLIU
Nr.68 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BLERIM TOMINAJ
Nr.69 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MANJOLA KAJANI
Nr.70 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EUGEN BEÇI
Nr.71 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ELIZABETA IMERAJ
Nr.72 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ENED NAKUÇI
Nr.73 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT OLSIAN ÇELA
Nr.74 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PËRPARIM KULLURI
Nr.75 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT VLADIMIR MARA
Nr.76 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT NJAZI SEFERI
Nr.78 Datë 15.04.2019PËR CAKTIMIN NË DETYRË TË MAGJISTRATIT
Nr.79 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Nr.80 Datë 15.04.2019PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Nr.81 Datë 15.04.2019PËR CAKTIMIN NË DETYRË TË MAGJISTRATIT
Nr.82 Datë 15.04.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT