Njoftim mbi listën e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm brenda afateve të përcaktuara nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Në mbyllje të afatit të vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për
pritjen e kandidimeve për pozicionin e Prokurorit te Pergjithshëm, pranë
Këshillit kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar kandidatet e meposhtëm:

1. Znj. Arta Marku;
2. Znj. Fatjona Memçaj;
3. Z. Lulzim Alushaj;
4. Z. Olsian Çela.