Vendime datë 13.05.2019

Nr.87-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SHKËLZEN CENA
Nr.88-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KLODJAN BRAHO
Nr.89-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BEHAR DIBRA
Nr.90-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORIT YLLI PJETËRNIKAJ
Nr.91-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ”PËR PAGESAT E PROKURORËVE PËR PUNËN E KRYER JASHTË ORARIT ZYRTAR”
Nr.92-Datë-13.05.2019 PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN ” MBI KRITERET DHE PROÇEDURËN PËR NGRITJEN NË DETYRË TË PROKURORËVE PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZAUR”