Vendime datë 12.07.2019

Nr.122-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE PËR POZICIONET KËSHILLTAR
Nr.123-Datë-12.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.124-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ODETA TODORUSHI
Nr.125-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ALBJONA PAPAJANI
Nr.126-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, FRANÇESK GANAJ
Nr.127-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ELIORA ELEZI
Nr.128-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, MEDIANA META
Nr.129-Datë-12.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT MAGJISTRAT TË DIPLOMUAR, ERIDA VISOÇI
Nr.130-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ. ALBJONA PAPAJANI
Nr.131-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ. ODETA TODORUSHI
Nr.132-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ. ELIORA ELEZI
Nr.133-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z. FRANÇESK GANAJ
Nr.134-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ. ERIDA VISOÇI
Nr.135-Datë-12.07.2019 PËR EMËRIMIN Sl PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ. MEDIANA META
Nr.136-Datë-12.07.2019 PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN KORRIK 2019- QERSHOR 2020