Vendime datë 16.07.2019

Nr.137-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Nr.138-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MAKSIM SOTA
Nr.139-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.140-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.141-Datë-16.07.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Nr.142-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.143-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.144-Datë-16.07.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Nr.145-Datë-16.07.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Nr.145.1-Datë-16.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.146-Datë-16.07.2019 PËR PEZULLIMIN E STATUSIT TË PROKURORIT