Vendime datë 25.07.2019

Nr.156-Datë-25.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.157-Datë-25.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.158-Datë-25.07.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Nr.159-Datë-25.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARENS ÇELA
Nr.160-Datë-25.07.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KLEANTH ZEKA