NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Agim Gogu
 • Andi Muratej
 • Denada Elezi
 • Enton Lita
 • Ertrit Sofroni
 • Fjorida Ballauri
 • Flamur Kolleshi
 • Fran Rica
 • Gerti Zela
 • Ira Skendo
 • Lola Prendi
 • Martin Hicka
 • Nevila Dalipi
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë