NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.26

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetëegjashtë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 02.09.2019 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.