NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

2 (dy) Specialistë të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Buerimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë- Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 • Adela Preçi
 • Altin Shano
 • Angjelin Deda
 • Arlinda Muja
 • Asimina Baxheli
 • Doris Qirjako
 • Erald Hila
 • Eridiola Marini
 • Esmir Rringaj
 • Euljan Eskiu
 • Klaudia Biba
 • Suela Haxhiaj
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.9.2019., ora 11:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë