NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

2 (dy) Specialistë të Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 • Angjelin Deda
 • Arlinda Muja
 • Esmir Rringaj
 • Euljan Eskiu
 • Fabjon Murrizi
 • Fotina Nika
 • Minushe Islamaj
 • Klaudia Biba
 • Sonila Çeliku (Dimos)
 • Suela Haxhiaj
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.9.2019., ora 11:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë