NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.27

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton  Mbledhjen e njëzetë e shtatë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hёnё, datë 16.09.2019 , ora 12:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.