NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.29

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton Mbledhjen e njëzetë e nëntë të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Premte, datë 27.09.2019 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.