Vendime datë 27.09.2019

vendim-nr-170-27.09.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR PERIUDHËN DHJETOR 2018- KORRIK 2019
vendim-nr-171-27.09.2019 MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROÇEDURËN E VERIFIKIMMIT TË KUSHTEVE TË KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN , EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKUROR.
vendim-nr-172-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-173-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-174-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-175-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-176-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-177-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-178-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-179-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-180-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-181-27.09.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-182-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-183-27.09.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-184-27.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-185-27.09.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-186-27.09.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-187-27.09.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
vendim-nr-188-27.09.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM