Vendime datë 03.10.2019

vendim-nr-190-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, ALISA SPAHJA
vendim-nr-191-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, DENIS HYKA
vendim-nr-192-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, MATILDA FETAU
vendim-nr-193-03.10.2019 PER MIRATIMIN E RAPORTIT PER VERIFIKIMIN E PASURISE DHE FIGURES TE KANDIDATIT TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES, MATILDA PEZA
vendim-nr-194-03.10.2019 PER MIRATIMIN E LISTES PJESORE TE KANDIDATEVE TE PRANUAR NE FORMIMIN FILLESTAR NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES