Vendime datë 11.10.2019

Vendim-nr-195-11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ENTELA HASMUJAJ
Vendim nr 196 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BESMIRA VISHE
Vendim nr 197 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, IVA HARKA
Vendim nr 198 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, FJORDA SHQARRI
Vendim nr 199 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, NDRIÇIM HALILAJ
Vendim nr 200 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, DENISA PLAKU
Vendim nr 201 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, VASJANA POSTOL
Vendim nr 202 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ALBAN SYRI
Vendim nr 203 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ESMERANDA BASHO
Vendim nr 204 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, REDONA NDONI
Vendim nr 205 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ALBULENA KULIÇI
Vendim nr 206 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, LEDJANA SHKURTI
Vendim nr 207 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS
Vendim nr 208 11.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 209 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KUJTIM LULI
Vendim nr 210 11.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENTI XHOLI
Vendim nr 211 11.10.2019 PËR CAKTIMIN NË DETYRË TË PROKURORIT EDLIRA BAKO
Vendim nr 212 11.10.2019 PËR CAKTIMIN NË DETYRË TË PROKURORIT PRANVERA GRUDA