Vendime datë 25.10.2019

Vendim-nr-213-25.10.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-214-25.10.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, URIM KALIA
Vendim-nr-215-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, BLERINA MUSABELLIU
Vendim-nr-216-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS
Vendim-nr-217-25.10.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-218-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-219-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-220-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-221-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-222-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-223-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-224-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-225-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-226-25.10.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-227-25.10.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT NEZIR GJOKA