Vendime datë 25.11.2019

Vendim-nr-237-25.11.2019METODOLOGJI ORIENTUESE PËR VLERËSIMIN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË PROKURORISË SË POSAÇME
Vendim -nr-238- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-239- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-240- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-241- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-242- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-243- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-244- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-245- datë 25.11.2019 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim -nr-246- datë 25.11.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim -nr-247- datë 25.11.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim -nr-248- datë 25.11.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim -nr-249- datë 25.11.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim -nr-250- datë 25.11.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, AJKUNA ANXHAKU
Vendim -nr-251- datë 25.11.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ENI ÇULLI
Vendim -nr-252- datë 25.11.2019 PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS