NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Drini Pira
 • Edmond Kasmi
 • Fiona Bajraktari
 • Fjorida Ballauri
 • Ilda Prifti
 • Klodian Mamica
 • Nertil Kanina
 • Rezarta Laçi
 • Rozeta Ivanova
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.12.2019., ora 9:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë