Vendime datë 12.12.2019

Vendim-nr-253-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-254-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-255-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-256-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-257-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-258-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-259-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-260-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-261-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-262-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-263-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-264-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT
Vendim-nr-265-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-266-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-267-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-268-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-269-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-270-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-271-12.12.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-272-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-273-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-274-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PELIVAN MALAJ
Vendim-nr-275-12.12.2019 PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT
Vendim-nr-276-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-277-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-278-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-279-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-280-12.12.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT