Vendime datë 19.12.2019

Vendim-nr-281-19.12.2019 PËR EMËRIMIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-282-19.12.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TRANSFERIMIT TË PERSONELIT ADMINISTRATIV TË PROKURORIVE TË KRIMEVE TË RËNDA
Vendim-nr-283-19.12.2019 PËR PLOTËSIMIN E 3 (TRE) POZICIONEVE NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE
Vendim-nr-284-19.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-285-19.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM