Vendime datë 26.12.2019

Vendim-nr-286-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-287-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-288-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-289-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-290-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-291-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-292-26.12.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-293-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ANISA QILIMI
Vendim-nr-294-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT NATASHA SHALLAPI (PRIFTI)
Vendim-nr-295-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT LUDOVIK DODAJ
Vendim-nr-296-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SPARTAK ÇOÇOLI