Vendime datë 20.01.2020

Vendim-nr-04-20.01.2020PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR KANDIDATËT PËR PROKUROR
Vendim-nr-05-20.01.2020 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL TË PROKURORISË
Vendim-nr-06-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-07-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-08-20.01.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-09-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJPËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. ADNAN HOXHA
Vendim-nr-10-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. GËZIM SPAHIU
Vendim-nr-11-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. GJERGJI CEKA
Vendim-nr-12-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. PIERIND ÇUKAJ
Vendim-nr-13-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. FLORIAN BORIÇI
Vendim-nr-14-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. XHOANA MEHMETAJ
Vendim-nr-15-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. LEDION TEMA
Vendim-nr-16-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. ALBA DHIMA
Vendim-nr-17-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. AURORA HAJRO
Vendim-nr-18-20.01.2020 OPINION KUNDËR: Z. TARTAR BAZAJ PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Z. ERMIRA MANELLI