Vendime datë 27.01.2020

Vendim-nr-19-27.01.2020PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-20-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-21-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-22-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-23-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-24-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-25-27.01.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-26-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-27-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-28-27.01.2020 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM