Vendime datë 31.01.2020

Vendim-nr-29-31.01.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-30-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, GRISELDA HAXHIAJ
Vendim-nr-31-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, LEONARD SUÇI
Vendim-nr-32-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, ARMIDA KAÇI
Vendim-nr-33-31.01.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS
Vendim-nr-33/1-31.01.2020 PËR PLOTËSIMIN E 1 (NJË) POZICIONI PRANË ZYRËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE
Vendim-nr-34-31.01.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT