Vendime datë 05.02.2020

Vendim-nr-35-05.02.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ADNAND XHELILI
Vendim-nr-36-05.02.2020PËR PLOTËSIMIN E 6 (GJASHTË) POZICIONEVE PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE
Vendim-nr-37-05.02.2020PËR PLOTËSIMIN E 4 (NJË) POZICIONEVE PRANË ZYRËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE