Vendime datë 11.02.2020

Vendim-nr-38-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.FLORIAN BORIÇI
Vendim-nr-39-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GEZIM SPAHIU
Vendim-nr-40-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.LEDION TEMA
Vendim-nr-41-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GJERGJI CEKA
Vendim-nr-42-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Znj.ERMIRA MANELLI
Vendim-nr-43-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.ADNAN HOXHA
Vendim-nr-44-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.PIERIND ÇUKAJ
Vendim-nr-45-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Znj.AURORA HAJRO
Vendim-nr-46-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Znj.ALBA DHIMA
Vendim-nr-47-11.02.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Znj.XHOANA MEHMETAJ
Vendim-nr-48-11.02.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-49-11.02.2020PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
Vendim-nr-50-11.02.2020RAPORT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË SUBJEKTIT TË RIVLERËSIMIT ARTAN HAZBI
Vendim-nr-51-11.02.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERVIN KARANXHA
Vendim-nr-52-11.02.2020PËR MIRATIMIN E AKTIVITETEVE TRAJNUESE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2020
Vendim-nr-53-11.02.2020PËR PLOTËSIMIN E 1 (NJË) POZICIONI PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE