Vendime datë 24.02.2020

Vendim-nr-54-24.02.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.19. DATË.27.01.2020 TË KLP-SË, PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-55-24.02.2020 PËR KRYERJEN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATËVE, KANDIDATË PËR T’U KOMANDUAR SI INSPEKTORË PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
Vendim-nr-56-24.02.2020 PËR KRYERJEN E VERIFIKIMIT TË FIGURËS DHE PASURISË PËR KANCELARËT NË DETYRË
Vendim-nr-57-24.02.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-58-24.02.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-59-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ALKETA ZIFLA
Vendim-nr-60-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ENRIK HAXHIRAJ
Vendim-nr-61-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ROZETA QIRJAQI
Vendim-nr-62-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BLEDAR MAKSUTI
Vendim-nr-63-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ABAZ MUÇA
Vendim-nr-64-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MARJETA ZAIMI
Vendim-nr-65-24.02.2020 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ADRIANO DYRMYSHI
Vendim-nr-66-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-67-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-68-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-69-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-70-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-71-24.02.2020 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-72-24.02.2020 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-73-24.02.2020 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-74-24.02.2020 PËR PLOTËSIMIN E 1 (NJË) POZICIONI PRANË EUROJUST PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE
Vendim-nr-75-24.02.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 230, DATË 12.11.2019 “PËR CAKTIMIN E LIMITIT TË KARBURANTIT NË DISPOZICION TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”