NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Këshilltar në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Aurora Mukaj
 • Arnold   Neziri
 • Danja   Hobdari
 • Edmond Kasmi
 • Fiona   Bajraktari
 • Gert  Tartale
 • Iva  Hyseni
 • Klodian  Mamica
 • Ledia Muraku
 • Martin Hicka
 • Rezarta Laçi
 • Rezarta  Taushani
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 05.03.2020, ora 11:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.03.2020, ora 13:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë