Vendime datë 18.03.2020

Vendim-nr-80-18.03.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-81-18.03.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-82-18.03.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-83-18.03.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-84-18.03.2020PËR MIRATIMIN E LISTËS ME EMRAT E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE PAS VLERËSIMIT PARAPRAK