Vendime datë 10.04.2020

Vendim-nr-92-10.04.2020PËR SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-93-10.04.2020PËR KONTRIBUTIN FINANCIAR TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË KUADËR TË GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHPALLUR NË VEND
Vendim-nr-94-10.04.2020PËR MIRATIMIN E HEQJES DORË NGA KANDIDIMI PËR PROKUROR NË PROKURORINË E POSACME TË ZNJ. ANITA JELLA