Vendime datë 24.04.2020

Vendim-nr-98-24.04.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR PERIUDHËN JANAR 2019 – DHJETOR 2019
Vendim-nr-99-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-100-24.04.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KOLË HYSENAJ
Vendim-nr-101-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-102-24.04.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT AFËRDITA NDOI
Vendim-nr-103-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-104-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-105-24.04.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN SMAÇI
Vendim-nr-106-24.04.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT AVNI KRAJA
Vendim-nr-107-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-108-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-109-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-110-24.04.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-111-24.04.2020PËR TRANSFERIMIN E PERHERSHËM TË KANCELARIT NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR