Vendime datë 15.05.2020

Vendim-nr-113-15.05.2020PËR BASHKIMIN E PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË FILLUARA MBI BAZËN E VENDIMEVE NR.19 DT.27.01.2020 DHE NR. 92 DT.10.04.2020 TË KËSHILLIT
Vendim-nr-114-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARDIAN BRAHO
Vendim-nr-115-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN DYLA
Vendim-nr-116-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES LEDINA RIZA
Vendim-nr-117-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALKET MERSINI
Vendim-nr-118-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SAIMIR SMAKA
Vendim-nr-119-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN MARKU
Vendim-nr-120-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENCI QANA
Vendim-nr-121-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BUJAR MEMIA
Vendim-nr-122-15.05.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN ALLAJBEU
Vendim-nr-123-15.05.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-124-15.05.2020MIRATIMIN E KOMENTEVE DHE SUGJERIMEVE NDAJ RAPORTIT TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS ME REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, PROFILI PROKUROR