Vendime datë 19.05.2020

Vendim-nr-125-19.05.2020PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-126-19.05.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-127-19.05.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-128-19.05.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR NË PROKURORISË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
Vendim-nr-129-19.05.2020PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË PROKURORËVE NË TRAJNIMET E FORMIMIT VAZHDUES TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – QERSHOR 2020