Vendime datë 12.06.2020

Vendim-nr-135-12.06.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-136-12.06.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-137-12.06.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-138-12.06.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-139-12.06.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRINI PALI
Vendim-nr-140-12.06.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES RABIANA HALILI
Vendim-nr-141-12.06.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ELSA MIHA