Vendime datë 26.06.2020

Vendim-nr-146-26.06.2020PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
Vendim-nr-147-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-148-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-149-26.06.2020PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM PA PËLQIM
Vendim-nr-150-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-151-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-152-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-153-26.06.2020PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM