Vendime datë 27.07.2020

Vendim-nr-169-27.07.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PETRIT BICA
Vendim-nr-170-27.07.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARIAN PËRMETI
Vendim-nr-171-27.07.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SHPËTIM GARUNJA
Vendim-nr-172-27.07.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ANILA GALANXHI
Vendim-nr-173-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-174-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-175-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-176-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-177-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-178-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-179-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-180-27.07.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-181-27.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-182-27.07.2020PËR MOSPRANIMIN E ANKIMIT