Vendime datë 30.07.2020

Vendim-nr-183-30.07.2020PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË BYROSË KOMBËTARE TË HETIMIT
Vendim-nr-184-30.07.2020PËR ZGJATJEN E AFATIT PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE NË LIDHJE ME PROCEDIMIN DISIPLINOR NDAJ PROKURORIT
Vendim-nr-185-30.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-186-30.07.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KRESHNIK AJAZI
Vendim-nr-187-30.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-188-30.07.2020PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
Vendim-nr-189-30.07.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM