Vendime datë 17.09.2020

Vendim-nr-190-17.09.2020PËR ZHVILLIMN ME DYER TË MBYLLURA TË SEANCES DËGJIMORE MBI PROCEDIMIN DISIPLINOR, NR, 251/31, DT. 21.07.2020, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT ME DETYRË PROKURORE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË.
Vendim-nr-191-17.09.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-192-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-193-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-194-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-195-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-196-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-197-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-198-17.09.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BARDHOK LLESHI
Vendim-nr-199-17.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM