NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 30.09.2020 me vendimin nr. 205, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2019 – 2020. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative.

Vendim-nr-205-30.09.2020
PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR KANDIDATËT PËR PROKUROR