Vendime datë 15.10.2020

Vendim-nr-214-15.10.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-215-15.10.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-216-15.10.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË ZNJ.ENKELEDA HOXHA
Vendim-nr-217-15.10.2020PËR EMËRIMIN SI PROKUROR DHE CAKTIMIN NË DETYRË TË Z.GAZMEND FRËNGU
Vendim-nr-218-15.10.2020PËR CAKTIMIN E ANËTARIT ZËVENDËSUES TË KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E PROGRAMIT TË MBROJTJES SË DËSHMITARËVE DHE BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË
Vendim-nr-219-15.10.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-220-15.10.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-221-15.10.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM