Vendime datë 27.10.2020

Vendim-nr-222PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-223PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-224PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-225PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-226PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-227PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-228PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-229PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-230PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-231PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE
Vendim-nr-232PËR NGRITJEN E KOMISIONIT AD HOC PËR SHQYRTIMIN E RASTEVE TË QËNDRIMIT PUBLIK TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË MBROJTJE TË FIGURËS SË PROKURORIT
Vendim-nr-233PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PROKURORËVE PJESEMARRËS NË AKTIVITETET TRAJNUSE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN TETOR – DHJETOR 2020
Vendim-nr-234“PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT PËR PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. ARBËR LLOSHI”
Vendim-nr-235“PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE TË PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2020-2021”
Vendim-nr-236“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR TU PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. ARTENIDA TOSKA”
Vendim-nr-237“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. NERTILA BREGU”
Vendim-nr-238“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. NERTILA MIFTARAJ”
Vendim-nr-239“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. VALBONA MAJA”
Vendim-nr-240“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. SILVANA BELISHTA”
Vendim-nr-241“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. BLEDAR BALA”
Vendim-nr-242“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. DENISA PERDJA”
Vendim-nr-243“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. ERJON MURATAJ”
Vendim-nr-244“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. GLENDA ZENELI”
Vendim-nr-245“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. IRENA SUFAJ”
Vendim-nr-246“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. LORENA SALILLARI”
Vendim-nr-247“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. ERMIRA PRIFTI”
Vendim-nr-248“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. MARINGLEN META”
Vendim-nr-249“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. EDMOND VORFI”
Vendim-nr-250“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. ELONA GIXHARI”
Vendim-nr-251“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. JONIDA ALLUSHI”
Vendim-nr-252“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. BESIANA SADIKAJ”
Vendim-nr-253“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. OLSI VASIU”
Vendim-nr-254“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. XHEJNSILA HAKO”
Vendim-nr-255“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. MALVINA PËLLUMBI”
Vendim-nr-256“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. AIDA YZEIRAJ”
Vendim-nr-257“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, Z. DRINI ZEQO”