Vendime datë 29.12.2020

Vendim-nr-306-29.12.2020MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT ZNJ. ELENA PELUSHI (BAKALLBASHI), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË.
Vendim-nr-307-29.12.2020MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT ZNJ. LINDITA ZIGURI (MALE), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË.
Vendim-nr-308-29.12.2020MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT Z. JULIAN ZONJA, KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
Vendim-nr-309-29.12.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ERMIRA TAFANI
Vendim-nr-310-29.12.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT: ZNJ. BLERTA HAMZA
Vendim-nr-311-29.12.2020PËR PRANIMIN E DORËHEQJES: ZNJ. ELOIDA GOXHI
Vendim-nr-312-29.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM: Z. GENTIAN HABAZAJ
Vendim-nr-313-29.12.2020PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM: Z. HENRIK HAXHIRAJ
Vendim-nr-314-29.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM: Z. ARBEN DYLA
Vendim-nr-315-29.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM: ZNJ. VIOLETA SHKURTA
Vendim-nr-316-29.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM: ZNJ. ARTA MARKU
Vendim-nr-317-29.12.2020“PËR MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË (2021-2024) “
Vendim-nr-318-29.12.2020PËR SHFUQIZIMIN E PJESSHËM TË UDHËZIMIT TË PROKURORIT TË PËRGJITHSHËM NR. 12, DATË 20.07.2020
Vendim-nr-319-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-320-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-321-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-322-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-323-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-324-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-325-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-326-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-327-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-328-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-329-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-330-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-331-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-332-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-333-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-334-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-335-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-336-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-337-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-338-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-339-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-340-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-341-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-342-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-343-29.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM