Vendime datë 14.01.2021

Vendim-nr-01-14.01.2021PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-02-14.01.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT BLEDAR BEJKO
Vendim-nr-03-14.01.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT AGRON GJANA
Vendim-nr-04-14.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-05-14.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-06-14.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-07-14.01.2021“PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË”
Vendim-nr-08-14.01.2021PËR NDËRPRERJEN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT ZNJ. SONILA MUHAMETAJ (DOMI), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË
Vendim-nr-09-14.01.2021PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-10-14.01.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 9, DATË 14.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim-nr-11-14.01.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 9, DATË 14.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim-nr-12-14.01.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË MAGJISTRATIT DANIELA SULAJ (KONICA), KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË.
Vendim-nr-13-14.01.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR MAGJISTRATIN Z. XHEVAHIR LITA, KANDIDAT PËR T’U KOMANDUAR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË.