Vendime datë 27.01.2021

Vendim-nr-14-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-15-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-16-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-17-27.01.2021“PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022”
Vendim-nr-18-27.01.2021PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-19-27.01.2021PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-20-27.01.2021PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-21-27.01.2021PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-22-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-23-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-24-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-25-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-26-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-27-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-28-27.01.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-29-27.01.2021PER CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DISIPLINORE TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË PROKURORIT
Vendim-nr-30-27.01.2021PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-31-27.01.2021“PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2020-2021”
Vendim-nr-32-27.01.2021“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES ZNJ. JULINDA GJIKA PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
Vendim-nr-33-27.01.2021“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT Z. ERVIS ALLIAJ PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021
Vendim-nr-34-27.01.2021MBI VERIFIKIMIN E FIGURËS, PASURISË DHE PLOTËSIMIT TË KUSHTEVE TË PARASHIKUARA NGA LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL PËR KANCELAREN NË DETYRË NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË, ZNJ. VALENTINA QOKAJ
Vendim-nr-35-27.01.2021MBI VERIFIKIMIN E FIGURËS, PASURISË DHE PLOTËSIMIT TË KUSHTEVE TË PARASHIKUARA NGA LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL PËR KANCELARIN NË DETYRË NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KORÇË, Z. SOTIRAQ STRATOBËRDHA
Vendim-nr-36-27.01.2021MBI VERIFIKIMIN E FIGURËS, PASURISË DHE PLOTËSIMIT TË KUSHTEVE TË PARASHIKUARA NGA LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL PËR KANCELARIN NË DETYRË NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË, Z. PËRPARIM HOXHA
Vendim-nr-37-27.01.2021MBI VERIFIKIMIN E FIGURËS, PASURISË DHE PLOTËSIMIT TË KUSHTEVE TË PARASHIKUARA NGA LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL PËR KANCELAREN NË DETYRË NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN, ZNJ. ALKETA KURMAKU